hotline 0906150083

email panpacificviet@gmail.com

Chi tiết
Xe đẩy vệ sinh 1 xô dung tích 40 lít
Giá: Liên hệ

Xe ñaåy laøm veä sinh 1 xoâ dung tích 40 lít. Thích hôïp söû duïng taïi khaùch saïn, beänh vieän, nhaø haøng, sieâu thò, vaên phoøng…

Lượt xem: 144
  • Thông tin chi tiết
Sản phẩm khác
tin tức nổi bật
Zalo
favebook

CÔNG TY DỊCH VỤ VỆ SINH PAN PACIFIC VIỆT

DỊCH VỤ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP PAN PACIFIC VIỆT

DỊCH VỤ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP PAN PACIFIC VIỆT TPHCM